Montaż linii energetycznych

Specjaliści montujący linie energetyczneZajmujemy się montażem linii energetycznych przy pomocy podnośnika koszowego. Poniżej znajdziesz ciekawe informacje odnośnie wymagań stawianych przewodom w liniach energetycznych napowietrznych.

 

Jakie są wymagania stawiane przewodom linii energetycznych?

Istnieją dwie podstawowe kategorie, według których kwalifikuje się przewody mające znaleźć się w linii energetycznej. Są to wymagania elektryczne i mechaniczne. Jeśli chodzi o wymagania elektryczne, najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest rezystancja przewodów - ważne, aby była ona możliwie jak najmniejsza. W liniach niskiego napięcia niska rezystancja jest niezbędna do zachowania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Natomiast w sieciach przesyłowych minimalizuje spadki napięć i straty, jakie mogą wynikać z tych spadków. Wymagania mechaniczne w napowietrznych liniach elektroenergetycznych to współczynnik wydłużenia cieplnego, ciężar i średnica przewodów oraz ich znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (RTS). Ma to znaczenie z uwagi na fakt, że przewody fazowe rozwiesza się pomiędzy słupami z zachowaniem konkretnego naciągu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o liniach energetycznych, które montujemy, zapraszamy do kontaktu.